МВР

ОД Благоевград

 

Издаване удостоверение за правата и наложените наказания на водач на МПС

 
За издаване на удостоверение за правата и наложените му наказания, водачът на МПС следва да подаде в сектор “Пътна полиция” по местоотчет:
1. Заявление по образец
2. Документ за платена държавна такса
3. Валидно свидетелството за управление на МПС