МВР

ОД Благоевград

 

Повторно публикуване на обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за доставка на гориво - газьол за промишлени и комунални цели със съдържание на сяра 0,1% за нуждите на ОДМВР - Благоевград

21 ное 2016

Обява

 

Документация

 

Поради технически проблем обявата за обществена поръчка от 18.11.2016 г. се публикува повторно.

 

Информация за удължаване на срок

 

Съобщение

 

Протокол от дейността на комисия за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на гориво за отопление - газьол за промишлени и комунални цели съсъ съдържание на сяра до 0,1 % за нуждите на ОДМВР Благоевград

 

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 24 юни 2017 | 00:03