МВР

ОД Благоевград

 

Пазарна консултация за доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на ОДМВР – Благоевград, съгласно Техническа спецификация – Приложение № 2

08 май 2020

Прикачени документи Пазарна консултация   (pdf - 381,00KB) - 08 май 2020 10:22
Оферта - Приложение 1   (doc - 34,00KB) - 08 май 2020 10:24
Техническа спецификация - Приложение 2   (docx - 28,00KB) - 08 май 2020 10:24
Ценово предложение - Приложение 3   (xlsx - 53,00KB) - 08 май 2020 10:24
Референтни количества - Приложение 4   (xlsx - 53,00KB) - 08 май 2020 10:24
Протокол   (pdf - 270,00KB) - 09 юли 2020 09:13

 09 юли 2020 | 09:14