МВР

ОД Благоевград

 

Пазарна консултация за доставка на оригинални и съвместими тонер касети за нуждите на ОДМВР – Благоевград, съгласно Техническа спецификация – Приложение № 2

08 май 2020

Прикачени документи Пазарна консултация   (pdf - 389,00KB) - 08 май 2020 10:45
Оферта - Приложение 1   (doc - 35,00KB) - 08 май 2020 10:45
Техническа спецификация - Приложение 2   (docx - 16,00KB) - 08 май 2020 10:46
Ценово предложениа - Приложение 3   (xlsx - 13,00KB) - 08 май 2020 10:46
Референтни количества - Приложение 4   (xlsx - 13,00KB) - 08 май 2020 10:46
Протокол   (pdf - 256,00KB) - 09 юли 2020 09:12

 09 юли 2020 | 09:12