МВР

ОД Благоевград

 

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Ремонт (строително монтажни работи) на части от сгради, ползвани от ОДМВР – Благоевград“, по шест обособени позиции

03 сеп 2018

Прикачени документи Обява рег. № 244000-12846/03.09.2018 г.   (pdf - 2,99MB) - 03 сеп 2018 10:31
Документация към обява   (docx - 224,00KB) - 03 сеп 2018 11:12
Спецификация Приложение 1   (xlsx - 136,00KB) - 03 сеп 2018 11:12
ЕЕДОП Приложение 3   (doc - 210,00KB) - 03 сеп 2018 11:12
Приложение 7 - количествено-стойностна сметка   (xlsx - 32,00KB) - 03 сеп 2018 11:12
Съобщение за удължаване на срок за получаване на оферти   (pdf - 209,00KB) - 19 сеп 2018 11:59
Протокол № 1 с рег. № 244p-18625-05.10.2018 г. за дейността на комисията   (pdf - 5,47MB) - 05 окт 2018 14:18
Протокол № 2, рег. № 244p-19807/24.10.2018 г.   (pdf - 2,32MB) - 24 окт 2018 10:20
Протокол № 3, рег. № 244р-20293/31.10.2018 г.   (pdf - 2,01MB) - 31 окт 2018 13:51
Договор рег. № 244Д-73   (pdf - 2,31MB) - 13 ное 2018 11:16

 13 ноември 2018 | 11:16