МВР

ОД Благоевград

 

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с предмет "Закупуване на автомобилна техника - 3 броя"

06 авг 2019

Прикачени документи Обява   (pdf - 207,00KB) - 06 авг 2019 17:04
Документация   (pdf - 1,71MB) - 06 авг 2019 17:04
Информация   (pdf - 68,00KB) - 06 авг 2019 17:32
Съобщение рег. № 244р-16626/20.08.2019 г.   (pdf - 223,00KB) - 20 авг 2019 11:27
Информация за удължаване № 244000-12791/20.08.2019 г.   (pdf - 641,00KB) - 20 авг 2019 11:28
Протокол   (pdf - 2,82MB) - 11 сеп 2019 10:02
ДОГОВОР 47   (pdf - 4,06MB) - 11 окт 2019 16:54

 11 октомври 2019 | 16:54