МВР

ОД Благоевград

 

Обява № 244000-10989/27.05.2020 г. по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

27 май 2020

"Поддръжка, текущ и основен ремонт на извънгаранционни служебни моторни превозни средства от щата на ОДМВР – Благоевград с включени нови резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им"

Прикачени документи Обява   (pdf - 372,00KB) - 27 май 2020 15:15
Документация   (docx - 78,00KB) - 27 май 2020 15:16
Заявление - Приложение №1   (docx - 14,00KB) - 27 май 2020 15:16
ЕЕДОП - Приложение № 2   (zip - 93,00KB) - 27 май 2020 15:17
Техническо предложение - Приложение №3   (docx - 27,00KB) - 27 май 2020 15:18
Ценово предложение -Приложение №4   (docx - 20,00KB) - 27 май 2020 15:19
Стойностна сметка - Приложение №4.1   (xls - 159,00KB) - 27 май 2020 15:19
Декларация ЗИФОДРЮПДР - Приложение №5   (docx - 16,00KB) - 27 май 2020 15:20
Декларация ЗМИП - Приложение №6   (docx - 38,00KB) - 27 май 2020 15:22
Декларация ЗПКОНПИ - Приложение7   (docx - 14,00KB) - 27 май 2020 15:23
Декларация лични данни - Приложение №8   (docx - 15,00KB) - 27 май 2020 15:23
Проект на договор - Приложение №9   (docx - 44,00KB) - 27 май 2020 15:24
Съобщение   (pdf - 140,00KB) - 11 юни 2020 14:32
Протокол   (pdf - 711,00KB) - 29 юни 2020 16:30
Протокол 2   (pdf - 671,00KB) - 31 юли 2020 17:41

 31 юли 2020 | 17:42