МВР

ОД Благоевград

 

Покана за обществена поръчка по чл.191 ал.1 т.1 вр. чл.20, ал 3 ЗОП

20 юли 2017

Обособена позиция № 1 Изготвяне на инвестиционен проект с детайли по одобрено Задание за обновяване, преустройство, основен ремонт и изграждане на система за видеонаблюдение на помещения за настаняване на задържани лица и нелегални мигранти в РУ Петрич

Решение

Покана

Приложение № 1 - Одобрено задание

Приложение № 2 - Оферта към покана

Приложение № 3 - Техническа спецификация

Приложение № 4 - Методика за оценка

Приложение № 5 - Декларация

Приложение № 6 - Декларация

Приложение № 7 - Декларация

Приложение № 8 - Декларация

Приложение № 9 - Декларация

Приложение № 10 - Декларация

Протокол рег. № 244р-14660/21.08.2017 г.

Договор рег. № 244Д-44/19.09.2017 г.

 20 септември 2017 | 08:50