МВР

ОД Благоевград

 

06 юни 2019

В зала „Скаптопара“ бе проведено заключително мероприятие по Национална програма „Работа на полицията в училищата“

         

В зала „Скаптопара“ бе проведено заключително мероприятие по Национална програма „Работа на полицията в училищата“, като гости на събитието бяха: г-жа Гергана Кирилова –н-к сектор „Лаборатория-Благоевград“ към Института по психология на МВР, г-жа Валентина Спасова – член на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни –Благоевград, г- жа Галена Манова-Узунова - член на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни –Благоевград, г-н Радослав Скендеров – младши експерт „Младежки спорт и култура“, г-н Валери Миков – управител „Спортни имоти“ , г-н Ивайло Златанов – началник на Регионално управление на образованието – Благоевград и г-н Александър Балев – директор на Дирекция социално подпомагане – Благоевград.

Днешното състезание под надслов „Ваканция здравей! Да играем безопасно“ е заключително мероприятие по Националната програма „Работа на полицията в училищата“. Тази програма се осъществява от 2 000-та година и е част от превантивната дейност на полицейските служители по отношение на престъпленията извършвани от и срещу деца. Участие в състезанието взеха ученици от пети клас на десет училища в Благоевград, като под формата на викторина те демонстрираха наученото по програмата , а именно как да играят безопасно и как да реагират правилно в рискови ситуации. Участниците попълваха тестове с въпроси, свързани с описание на извършител на престъпление, как да управляват безопасно велосипед, безопасно поведение в интернет, а също така и демонстрираха познания на правилата за движение и пътните знаци.  От полицаи от Специализирани полицейски сили в сектор „Охрана на обществения ред и териториална полиция“ в отдел „Охранителна полиция“ при ОДМВР-Благоевград бе направена демонстрация на задържане на извършител на грабеж.

Всички участници получиха равностойни награди осигурени от МКБППМН-Благоевград, а на присъстващите бяха раздадени флаери със съвети за безопасна ваканция.

 

Изображения

 06 юни 2019 | 14:45