МВР

ОД Благоевград

 

Становище във връзка с изявление в СМО на г-н Андон Тодоров

01 ное 2019

  

 

След  постъпил сигнал в ГД „Национална полиция“ във връзка с нарушения на изборния процес, сигналът е докладван на компетентната РП-Благоевград.  Случаят е възложен за работа на ОДМВР-Благоевград от наблюдаващия преписката прокурор, с конкретни писмени указания за изпълнение. Проверката се извърши под надзора на РП-Благоевград, с оглед изясняване на факти и обстоятелства, визирани в сигнала на ГДНП, бяха установени и снети писмени сведения от значителен брой лица. Писмено сведение по случая следваше да даде и г-н Андон Тодоров.

 

След изпълнение на всички указания, дадени от РП-Благоевград, преписката е докладвана в 13:15 часа на 01.11.2019г. на наблюдаващия прокурор за произнасяне по компетентност.

 

 

 15 ноември 2019 | 13:48