МВР

ОД Благоевград

 

Обява рег. № 244р-14190/17.06.2020 г. - процедура за избор на кандидати за заемане на 1 вакантна длъжност за лице, работещо по трудово правоотношение (ЛРТП), по заместване, до завръщане на титуляра

19 юни 2020

І. ВАКАНТНА ДЛЪЖНОСТ

1. За длъжност, по заместване, до завръщане на титуляра:

- СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР (ПП) в група „Охранителна полиция“ на Районно управление – Петрич при ОДМВР – Благоевград – 1 вакантна длъжност.

Прикачени документи Обява системен оператор (ПП) РУ-Петрич, по заместване   (doc - 47,00KB) - 17 юни 2020 08:55
Уведомление - интервю   (doc - 50,00KB) - 16 юли 2020 13:26
Протокол от проведено интервю   (doc - 43,00KB) - 22 юли 2020 08:58

 22 юли 2020 | 08:58