МВР

ОД Благоевград

 

Обява рег. № 244р-6106/09.03.2020 г. процедура за избор на кандидати за заемане на 1 вакантна длъжност за лице, работещо по трудово правоотношение (ЛРТП)

09 мар 2020

ВАКАНТНА ДЛЪЖНОСТ:

Длъжност за лице, работещо по трудово правоотношение, отпусната по допълнителен щат на ОДМВР – Благоевград, за срок до 14.11.2020 г.

- СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР в група „Регистрация и отчет на пътни превозни средства, собствениците им и водачи“ на сектор „Пътна полиция“ в отдел „Охранителна полиция“ при ОДМВР – Благоевград – 1 вакантна длъжност.

Прикачени документи Обява   (doc - 50,00KB) - 09 мар 2020 11:03
Съобщение системен оператор   (doc - 50,00KB) - 19 мар 2020 13:16
Удължаване на срока за прием на документи   (doc - 31,00KB) - 28 май 2020 13:00
Уведомление интервю СПП ДЩ   (doc - 50,00KB) - 22 юни 2020 15:00
Протокол - системен оператор СПП ДЩ   (doc - 44,00KB) - 01 юли 2020 13:30

 01 юли 2020 | 13:30