МВР

ОД Благоевград

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Благоевград по МЗ 8121К-10521 от 12.11.2020 г.

16 ное 2020

 

  конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Благоевград

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,

      ОБЯВЯВАМ:

І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Благоевград на вакантни изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

1. Отдел „Разследване“

1.1. Сектор „Разследване – Първо РУ – Благоевград“

- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ – 1 (една) вакантна длъжност;

1.2. Сектор „Разследване – РУ – Сандански“

- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ – 2 (две) вакантни длъжности.

 12 април 2021 | 17:51