МВР

ОД Благоевград

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Благоевград МЗ 8121К-3755/2020 г.

20 фев 2020

На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,

      ОБЯВЯВАМ:

І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Благоевград на вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

Отдел „Охранителна полиция“

Сектор „Пътна полиция“

Група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“

- младши автоконтрольор II-I степен – 1 (една) вакантна длъжност.

Прикачени документи МЗ № 8121К-3755/17.02.2020 г.   (doc - 88,00KB) - 20 фев 2020 16:53
Протокол допускане рег. № 244р-7521/26.03.2020   (doc - 85,00KB) - 26 мар 2020 13:28
Уведомление   (doc - 34,00KB) - 21 май 2020 15:38
Протокол ФП К-3755   (doc - 115,00KB) - 08 юни 2020 14:01
Резултати от етап ПИ - 1 част 8121К-3755   (doc - 63,00KB) - 24 юни 2020 08:42
Удължаване на срока за провеждане на конкурс   (doc - 29,00KB) - 01 юли 2020 13:29

 01 юли 2020 | 13:29