МВР

ОД Благоевград

 

РСПБЗН - Банско

РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” ГР. БАНСКО

Административен адрес: град Банско, ул. „България” №7

тел. за контакти:. 0749/88-430, пощ. Код: 2770.

 

 

 

НАЧАЛНИК на РСПБЗН – БАНСКО – гл. инспектор инж. Димитър Петров Клечеров – роден на 13.02.1972 г.

Завършва факултет ПБЗН при Академията на МВР през 1997 г. и е назначен на длъжност началник на дежурна смяна (заповед № К-2958/09.01.1997 г.). Със заповед № К-10411/19.09.2012 г. е временно назначен на длъжността началник на РСПБЗН – Банско. Със заповед № К-7593/15.07.2013 г., считано от 17.07.2013 г. заема длъжността началник на РСПБЗН – Банско.

 

Приемен ден: Всеки Понеделник от 14:00 ч. до 16:00 ч. в сградата на РСПБЗН – Банско.
 

 

Характеристика на обслужвания район:

РСПБЗН – Банско осигурява пожарната безопасност в обектите и населените места от община Банско. Общината обхваща най-красивата част на Пирин планина, части от Разложката котловина, от живописния пролом Момина клисура на р. Места и от Дъбрашкия дял на Родопите. Територията й е 496,21 км2, като преобладават планински и полупланински релеф.
В пределите на общината влизат 8 населени места: 2 града - Банско и Добринище и шест села - Места, Кремен, Обидим Гостун, Филипово и Осеново, с общо население около 20 000 жители, като се наблюдава тенденция към увеличение.
358,263 км2 от площта на общината е заета от гори. За управлението и стопанисването им са създадени две Държавни горски стопанства – Добринище и Места и Национален парк „Пирин”. Парк „Пирин” е с площ 404,67 км2 и обхваща територии и от общините Разлог, Симитли, Кресна, Сандански и Гоце Делчев, като управлението му е в гр. Банско. Той е най-големия български парк с национално и международно значение. Обявен е от ЮНЕСКО за биосферен резерват. В неговите граници попадат 2 природни резервата, 1 защитена местност, 13 исторически места, 11 природни забележителности. Обработваемите земи в общината са малко, като със земеделие се занимава малка част от населението, предимно за задоволяване на собствени нужди.
Промишлеността е представена от две по-големи фирми – Завод за телефонна апаратура и фабрика за производство на столове „Пиринска мура” АД и няколко десетки по-малки, предимно дървообработващи и шивашки предприятия.
На територията на община Банско се намира най – новия и най-модерен ски - център в Източна Европа. Всяка година тук се провеждат състезания по ски алпийски дисциплини и биатлон от европейски и световен мащаб. Ежегодно общината се посещава от над 1 000 000 туристи, голяма част от които са чужденци. През активните туристически сезони населението се увеличава няколко пъти, като достига около 50-60 000 хиляди души. За посрещане на големия брой туристи са изградени около 400 хотела - от малки семейни хотели до луксозни четири и пет звездни хотели, а заведенията за хранене са над 250. От всичко това следва, че основната част от населението на община Банско е заета в сферата на туризма, търговията и услугите.
 

 

Обслужвани участъци:

1. Териториален участък № 1 с отговорник инсп. Георги Костадинов Гърменов – инспектор V степен в ДПК и ПД в РСПБЗН - Банско, състоящ се от обектите и строежите, разположени, както следва:
-  Обектите и строежите в гр.Банско намиращи се на север от ул.”Найден Геров”, с продължение по ул.“Стефан Стамболов”, ул.”Отец Паисий”, ул.”Хан Аспарух”, на изток от ул.”Явор” и на север по ул.”Герачни улици” без обектите на Автогара Банско, обектите на Холдинг “БДЖ” ЕАД и БДЖ “Пътнически превози”ЕООД, банковите клонове и офиси, обектите на ЗСУ-Банско /Държавен социален патронаж –с.Места, Дневен център за стари хора – с.Места, с.Филипово, с.Обидим, с.Гостун, с.Кремен Дневен център за стари хора с дименсия – с.Места/;
- Обектите и строежите в гр.Добринище намиращи се на юг от ул.”Търговска”, без  банковите клонове и офиси. Обектите и строежите в м.”Логовете” и м.”Мучарата” в гр.Добринище.

 

2. Териториален участък № 2 с отговорник инсп. Иван Младенов Благоев – инспектор V степен в ДПК и ПД в РСПБЗН - Банско, състоящ се от обектите и строежите, разположени, както следва:
- Обектите и строежите в гр.Банско намиращи се на север от ул.”Найден Геров”, с продължение по ул.“Стефан Стамболов”, ул.”Отец Паисий”, ул.”Хан Аспарух”, на запад от ул.”Явор” и на юг по ул.”Герачни улици”, без магазините и офисите в териториалния участък, хотел-механа „Хаджи Георги”, хотел „Кап хаус”, хотел „Вихрен”, хотел Танне”, хотел „Баряков”, хотел “Уайт Пиикс”, хотел “Ол сизън”;
- Обектите и строежите  в гр.Добринище намиращи се на север от ул.”Търговска”, без обектите на Автогара Добринище, обектите на Холдинг “БДЖ” ЕАД и БДЖ “Пътнически превози”ЕООД, банковите клонове и офиси.

 

3. Териториален участък № 3 с отговорник инсп. Марияна Кирилова Петрова – инспектор VІ степен в ДПК и ПД в РСПБЗН - Банско, състоящ се от обектите и строежите, разположени, както следва:
- Обектите и строежите в гр.Банско,  в м. „Свети Иван”, на югозапад от ул.”Свети Иван” с продължение на юг от ул. “Найден Геров”, ул.”Явор” и  ул. “Асаница”, без банковите клонове и офиси;
- Обектите и строежите в с.Места, с.Обидим, с.Гостун, с.Кремен, с.Осеново и с.Филипово.

 

4. Специализиран участък №1 с отговорник мл. инсп. Искра Георгиева Парлапанова – мл. инсп. II ст. в ПБС – община Банско към РСПБЗН – Банско, състоящ се от автогара Банско и Добринище, обектите на Холдинг “БДЖ” ЕАД и БДЖ “Пътнически превози”ЕООД в Банско и Добринище съгласно писмо рег.№ ПО-ДК-299/29.12.2011 год. на Директора на ГДПБЗН-МВР, всички банкови клонове и офиси в гр.Банско и гр.Добринище, всички магазини и офиси от териториален участък №2, хотел-механа „Хаджи Георги”, хотел „Кап хаус”, хотел „Вихрен”, хотел Танне”, хотел „Баряков”, хотел “Уайт Пиикс”, хотел “Ол сизън”.