МВР

ОД Благоевград

 

РСПБЗН - Гоце Делчев

РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Административен адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Отец Паисий” № 2

тел. за контакти: 0751 / 6-01-12

e-mail: [email protected] .

 

 

Началник на РСПБЗН – Гоце Делчев - Гл. Инспектор инж. Росен Василев Сердарев.

Назначен за служител на МВР на 01.10.1988 г. През 1992 г. е преназначен на длъжност ст. пожарникар в РСПО – гр. Гоце Делчев. През 1998 г. завършва факултет „ПАБ” при Академия на МВР – гр. София и е преназначен на длъжност - Инспектор в РСПАБ – гр. Гоце Делчев. От месец май 2007 г. е назначен на длъжност Началник на РСПБЗН – гр. Гоце Делчев.

 

Приемен ден: Всеки вторник от 14:00 ч. до 16:00 ч. в сградата на РСПБЗН – Гоце Делчев
 

 

Характеристика на обслужвания район:

РСПБЗН - Гоце Делчев осигурява пожарната безопасност на 1372 км2 от територия на Р. България. Територията е разделена на 4 общини с 2 града – Гоце Делчев и Хаджидимово и 53 населени места. Населението на територията, обслужвана от РСПБЗН – Гоце Делчев е близо 82 756 души. Преобладаващата структура на релефа е планински - около 935 км2 са горски площи, които представляват 68 % от обслужваната територия, като в тях се включват национален парк “Пирин”, природни резервати “Славянка” и “Ореляк”. Характерно за района е целогодишния балнеолечебен и туристически характер, поради което през празничните и почивни дни има голяма посещаемост от почиващи и туристи от страната и чужбина. Освен туризма на територията на областта са силно развити шивашката промишленост, производството на тютюневи изделия, дървообработването, мебелното производство и др. РСПБЗН – Гоце Делчев граничи с Р Гърция и на територията и има един брой ГКПП – „Илинден” с прилежащ тунел.
 

 

Обслужвани участъци:

1. Териториален участък № 1 с отговорник ст. инсп. Георги Ярчев – началник група ДПК и ПД в РСПБЗН – Гоце Делчев, състоящ се от частта от територията, обектите, строежите и населените места от община Гоце Делчев, обхващащ:
- За гр. Гоце Делчев – териториите, обектите и жилищните сгради находящи се северно от река „Делчовска”(ул.”Ил. Макариополски”), улиците „Търговска”, „Бяло море”, „Пею Яворов”, бул.”Гоце Делчев”, пътя „Гоце Делчев-Банско”;
- Населените места – Борово, Баничан, Брезница, Корница, Лъжница, Добротино, Средна, Драгостин, Господинци и Буково, Делчево и Мосомище с прилежащите им землища;
- Територията и обектите от КК „Попови ливади”;
- Територията и обектите в общини Гърмен и  Хаджидимово.

 

2. Териториален участък № 2 с отговорник инсп. Аспарух Костадинов Тиганчев – инспектор V ст. в група ДПК и ПД в РСПБЗН – Гоце Делчев, състоящ се от частта от територията, обектите, строежите и населените места от община Гоце Делчев, находящи се южно от река „Делчовска” (ул.”Ил. Макариополски”), улиците „Търговска”, „Бяло море”, „Пею Яворов”, бул. „Гоце Делчев”, пътя „Гоце Делчев-Банско”.

 

3. Териториален участък № 3 с отговорник гл. инсп. Росен Василев Сердарев, състоящ се от частта от територията, обектите и населените места от община Сатовча, обхващащ:  населените места – Сатовча, Крибул, Долен, Плетена, Осина, Кочан, Ваклиново, Жижево, Фъргово, Вълкосел, Боголин, Слащен, Туховище, Годешево, с прилежащите им землища.

 

4. Специализиран участък № 1 с отговорник мл. инспектор Николай Георгиев Петев – мл. инсп. в група ДПК и ПД в РСПБЗН – Гоце Делчев –– състоящ се от частта от територията, обектите и населените места от община Сатовча, обхващащ:  населените места – Сатовча, Крибул, Долен, Плетена, Осина, Кочан, Ваклиново, Жижево, Фъргово, Вълкосел, Боголин, Слащен, Туховище, Годешево, с прилежащите им землища.