МВР

ОД Благоевград

 

РСПБЗН - Петрич

РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” гр. ПЕТРИЧ

Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Христо Ботев” № 3
тел. за контакти: 0745/22016.
 

 

ВНД НАЧАЛНИК на РСПБЗН – ПЕТРИЧ – гл. инсп. Стоян Вангелов Тилев
 

Приемен ден: Всеки Понеделник от 10:00 ч. до 12:00 ч. в сградата на РСПБЗН – Петрич.
 
 

 

Характеристика на обслужвания район:

 

РСПБЗН - Петрич осигурява пожарната безопасност и защита на населението на територия от 650км2, с приблизително население от 67 454 жители (гр. Петрич - 37 000). Района на действие включва община Петрич с 57 населени места и 48 кметства.

Релефът на територията на общината е предимно хълмист и планински – площта на горите на територията на охранявания район е 32 221,7 хектара и 307 км.  горски пътища.

През пътната инфраструктура на Община Петрич преминава голям трафик на пътници – повечето от които чужденци, има и голям трафик на товари за Република Гърция и Македония.

На територията на общината се намират ГКПП – Кулата и ГКПП – Златарево. В районите им са ситуирани митнически терминал и складови бази.

Силно развита е леката промишленост – шивашка, обувна, дървообработваща, месопреработваща и консервна.
 

 

Обслужвани участъци:

 

1. Териториален участък № 1 с отговорник гл. инсп. Стоян Вангелов Тилев –  ВНД Началник на РСПБЗН - Петрич, състоящ се от обектите и строежите, разположени на юг от ул.”Христо Ботев”, на запад от ул.”Яне Сандански”, на юг от ул.”Св. Св. Кирил и Методий”, на запад от ул.”Тома Митов” и ул.”Пирин” от територията на гр. Петрич и селата Тополница, Генерал Тодоров, Ново Kономлади, Капатово, Кромидово, Марикостиново, Марино поле, Чучулигово, Долно Спанчово, Кулата, Беласица, Коларово, Самуилово, Камена, Яворница, Ключ, Скрът, Габрене, Долна Рибница, Струмешница, Гега, Краджилица, Волно, Долене, Драгуш, Кукуряхцево, Право бърдо, Зойчене, Баскалци, Чурилово, Мендово, Вищлене, Чуричене, Долна Крушица, Боровичене, Дреново, Яково, Богородица, Рибник, Старчево, Кърналово, Рупите, Михнево, Кавракирово и Първомай.
 

 

2. Териториален участък № 2 с отговорник инсп. Атанас Лазаров Апостолов – инспектор VІ ст. ДПК и ПД в РСПБЗН - Петрич, състоящ се от обектите и строежите, разположени на север от ул.”Христо Ботев”, на изток от ул.”Яне Садански”, на север от ул.”Св. Св. Кирил и Методий”, на изток от ул.”Тома Митов” и ул.”Пирин” и селата Ръждак , Митиново и Дрангово.