МВР

ОД Бургас

 

РУ 04 Бургас

Разпределение на териториите обслужвани от ПИ и Мл.ПИ от „Териториална полиция” при Четвърто РУ-Бургас

 

Началник сектор „Охранителна полиция” главен инспектор Иво Георгиев Терзиев – сл.тел. 856462


1. ПИ Петко Ружев

Обслужва район: Зона “А” в ж.к.”М.рудник”  от бл.1 до бл.39 ,бл.117, 212,213,214 , 219 ,220,221, 222,223,224, 225,226 ,227,228, 229, 230, магазин “ Сара”, магазин “Била”, магазин “Болеро” с. Извор 

Приемен адрес:с. Извор - кметсдтвото и 04 РУ 

Сл. тел. 56424

 

2. Мл.ПИ Мина Атанасова 

Обслужва район: Зона “А” в ж.к.”М.рудник”  от бл.20 до бл.39 ,бл.117, , магазин “ Сара”, магазин “Била”, магазин “Болеро” с. Извор 

Приемен адрес: с. Извор - кметсдтвото и 04 РУ

Сл. тел. 56424

 

3. Мл. ПИ  Ивайло Сп. Иванов

Обслужва район: Зона “Б” на ж.к.”М.рудник” блокове от 440 до 471,184,185,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203, 204,205,206,207 ,208 ,209, 210,211. 243,244,245, 530,532,541,542,543,544,545,546 включително района на базар Битака. С. Маринка 

Приемен адрес: с. Маринка - кметството-ул.„Михаил Герджиков” № 35 и 04 РУ 

Сл. тел. 56427 и  в  с. Маринка  тел. 059192369

 

4. Мл.ПИ Сава Аладжов 

Обслужва район: Зона “Б” на ж.к.”М.рудник” блокове от 454 до 471. ,185,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203, 204,205,206,207 ,208 с. Маринка 

Приемен адрес:с. Маринка - кметството-ул.„Михаил Герджиков” № 35 и 04 РУ 

Сл. тел. 56427 и в с. Маринка  тел. 059192369

 

5. ПИ Мартин Тодоров 

Обслужва район: Зона“В”в ж.к.”М.рудник” от бл.72 до бл.126 , бл.177,178,179,180,181,182,183,186, 187,231,235, 236,241, 253,254,255,256,,603,604,605 включително, местността “Дупките, района на  “Помпената  станция” и района на   “Тролейбусно депо” с. Твърдица. 

Приемен адрес: с.Твърдица канцеларията на кмета и 04 РУ 

Сл. тел. 56258 и в с. Твърдица  тел. 05919-23-03

 

6. Мл. ПИ Христо Христов 

Обслужва район: Зона “В” в ж-к ”М.Рудник” от бл.91 до бл.126, без бл.114 и бл.115, местността “Дупките, района на  “Помпената  станция” и района на   “Тролейбусно депо”. бл.186,187,231,235,236,241, с. Твърдица 

Приемен адрес: с.Твърдица канцеларията на кмета и 04 РУ 

Сл. тел. 56258 и в с. Твърдица  тел. 05919-23-03

 

7. Мл. ПИ Атанас Градев 

Обслужва район: Зона “Г” в ж.к.”М.рудник” от бл.122 до бл.165, бл.189,190, 199,232,233,234,237,238,239 ,240 ,  кв.”М.Рудник” /селото/, прилежаща вилна зона , м.с. “Върли Бряг”, местностите “Шилото”, търг. Център Меркадо,  с. Черни връх,  

Приемен адрес: С. Черни връх в кметството и 04 РУ  

Сл. тел. 56449 и в с. Черни връх тел. 059102238

 

8. Мл.ПИ Ивайло Инджов 

Обслужва район: Зона “Г” в ж.к.”М.рудник” от бл.122 до бл.165, , прилежаща вилна зона ,  търг. Център Меркадо,  с. Черни връх,  

Приемен адрес: С. Черни връх в кметството и 04 РУ  

Сл. тел. 56449 и в с. Черни връх тел. 059102238

 

9. ПИ Костадин Петков 

Обслужва район: Зона “Център “ к-с Меден рудник  бл. 187,188, 216,217,218,246,247,248,249,250,251,252, 321,320,323,354,355,356,357,357А,358,358А,359,360,381,382,383,384,385,386, 289,290,291, 293,294,296,308,307,530,512,513, 516,517,518, 519, 521,522, 523 ,524, 525 ,526, 527,528, 529,550, 551,  244, 244А ,261,262,332,333 ,391,392,393,394,398,430, търговски център –ППС-11 с. Димчево 

Приемен адрес: с. Димчево –канцеларията на кмета и 04 РУ 

Сл. тел. 56836

 

10. Мл. ПИ Нико Зеленков 

Обслужва район: Зона “Център “ к-с Меден рудник  бл.,296,,308,307,530,512,513, 516,517,518, 519, 521,522, 523 ,524, 525 ,526,527,528,529,550,551, 244, 244А ,261,262,332,333 ,391,392,393,394,398,430, търговски център –ППС-11 с. Димчево 

Приемен адрес: с. Димчево –канцеларията на кмета и 04 РУ 

Сл. тел. 56836

 

11. ПИ Севгин Адем 

Обслужва район: Местностите ”Капчето” и ”Аязмото”, кв. “Г.Езерово” с прилежащата територия и местността “Комлушка низина” с находящите се на нейна територия обекти кв. Крайморие, парк “Росенец, местността “Пода” 04 РУ

Приемен адрес: кв. Крайморие-кметството,Ул. Дружба №39, кв.Горно Езерово-  кметството, ул. „ Хр. Арнаудов № 15 и 04 РУ

Сл. тел. 56973, в кв. Крайморие тел. 056 890215 в кв. Горно Езерово тел. 056 891060

 


12. Мл. ПИ Веско Николов 

Обслужва район: кв “Горно Езерово”  на изток от ул. “Дружба”, ул. “Перла”, обектите в изгочната част на местността “Комлушка низина”, кв. Крайморие,  04 РУ

Приемен адрес: кв.Крайморие-кметството, Ул. Дружба №39, кв.Горно Езерово-  кметството,ул. „ Хр. Арнаудов № 15 

Сл. Тел. 56973 в кв. Крайморие тел. 056 890215 в кв. Горно Езерово тел.056/891060