МВР

ОД Бургас

 

РУ Айтос

Разпределение на териториите обслужвани от ПИ и Мл.ПИ от „Териториална полиция” при РУ-Айтос

 

Началник група „Охранителна полиция” старши инспектор Димитър Иванов Димитров – сл.тел. 55 803

 

1. Панайот Петров - Полицейски инспектор 

Район на обслужване: Гр.Айтос – централна градска част 

Приемна: Гр.Айтос, ул.”Щерю Русев” № 4 

тел.по МВР  55 826

2. Георги Янев – Младши полицейски инспектор 

Район на обслужване:Гр.Айтос – централна градска част; с.Караново, с.Пирне, с.Чукарка 

Приемна: Гр.Айтос, ул.”Щерю Русев” № 4; с.Караново, с.Пирне, с.Чукарка 

55 826 – по МВР


 

3. Иван Иванов – Младши полицейски инспектор 

Район на обслужване: Гр.Айтос – централна градска част; с.Малка поляна, с.Лясково 

Приемна: РУ-Айтос, ул.”Свобода” № 13; с.Малка поляна, с.Чукарка 

тел.по МВР 55 808

 


4. Георги Димитров - Полицейски инспектор

Район на обслужване: Гр.Айтос – кв.”Странджа”

Приемна: Гр.Айтос, ул.”Гурко” № 30 

тел.по МВР 55 846

 


5. Матей Тончев – Младши полицейски инспектор 

Район на обслужване: с.Мъглен, с.Дрянковец, с.Черна могила, с.Пещерско 

Приемна: Гр.Айтос, ул.”Гурко” № 30; с.Мъглен, с.Дрянковец, с.Черна могила, с.Пещерско 

тел.по МВР 55 846

 

6. Пламен Русев – Младши полицейски инспектор

Район на обслужване: Гр.Айтос – кв.”Странджа”; с.Съдиево 

Приемна: Гр.Айтос, ул.”Гурко” № 30; с.Съдиево 

тел.по МВР 55 846

 


7. Георги Киров – Младши полицейски инспектор 

Район на обслужване: Гр.Айтос, кв.”Запад”, в.з.”Набожната къща”, с.Поляново 

Приемна: РУ-Айтос, ул.”Свобода” № 13, с.Поляново 

тел.по МВР 55 841

 


8. Марин Стайков – Младши полицейски инспектор 

Район на обслужване: Гр.Айтос, кв.”Запад”, с.Зетьово, с.Карагеоргиево, с.Тополица, с.Черноград и с.Раклиново

Приемна: гр.Айтос, ул.”Места” № 3, с.Зетьово, с.Карагеоргиево, с.Тополица, с.Черноград и с.Раклиново 

тел.по МВР 55 847