МВР

ОД Бургас

 

Доставка и инсталиране на компютърни конфигурации и периферни устройства за нуждите на сектор "Пътна полиция"

19 юли 2018

Прикачени документи Обява за обществена поръчка   (pdf - 2,12MB) - 19 юли 2018 16:21
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка   (pdf - 1,38MB) - 19 юли 2018 16:22
Документация   (pdf - 15,80MB) - 19 юли 2018 16:23
Образци   (doc - 261,00KB) - 19 юли 2018 16:23
Отговор на запитване   (pdf - 551,00KB) - 24 юли 2018 16:30
Протокол от заседание на комисия за разглеждане, оценяване и класиране на оферти при уссловията на ЗОП   (pdf - 5,06MB) - 29 авг 2018 15:20
Договор за обществена поръчка   (pdf - 289,00KB) - 02 окт 2018 15:00

 02 октомври 2018 | 15:00