МВР

ОД Бургас

 

Обявление за поръчка с предмет "Поддръжка, текущ и основен ремонт на извънгаранционни автомобили от автопарка на ОДМВР - Бургас, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им за срок от 12 календарни месеца".

18 май 2017

 

                  - Обявление за възложена поръчка 251000-11630 от 18.05.2017 г. 


                  - Договор 251р-10645-05.05.2017 г. за поддръжка, текущ и основен ремонт на извънгаранционни автомобили от автопарка на ОДМВР - Бургас, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им за срок от 12 календарни месеца.


                   - Решение за откриване на процедура.

 

                   - Документация.

 

                    - Техническа спецификация.

 

                    - Проект на договор.

 

                    - Образци.

- Отговор на запитване с вх. № 251000-830/13.01.2017г. (13.01.2017г.)

- Отговор на запитване с вх. № 251000-1431/20.01.2017 г. (23.01.2017 г.)

- Отговор на запитване с Вх.№ 251000-1817 от 25.01.2017г. -Техническа спецификация относно обществена поръчка с предмет " Поддръжка, текущ и основен ремонт на извънгаранционни автомобили от автопарка на ОДМВР Бургас, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им за срок от 12 календарни месеца " (25.01.2017г.)

- Отговор на запитване с вх. № 251000-1901/25.01.2017 г. (26.01.2017 г.)

- Протокол 251р-5192/14.02.2017г.(14.02.2017г.)

- Съобщение рег.№ 251000-3810 от 15.02.2017г. до участниците в обществена поръчка с предмет: "Поддръжка, текущ и основен ремонт на извънгаранционни автомобили от автопарка на ОДМВР Бургас, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им в срок от 12 календарни месеца" (15.02.2017г.)

- Протокол 251р-6692 -01.03.2017 г.(01.03.2017 г.)

- Протокол 251р-9067-20.03.2017 г.(20.03.2017 г.)

- Решение 251000-7823-29.03.2017 г. относно обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Поддръжка, текущ и основен ремонт на извънгаранционни автомобили от автопарка на ОДМВР Бургас, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им в срок от 12 календарни месеца" (29.03.2017)

 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

 14 август 2019 | 13:18