МВР

ОД Бургас

 

Новини

Безопасен Великден

БЕЗОПАСЕН ВЕЛИКДЕН

 

Великден е свързан с празнично настроение, с предварително планиране на свободното време, но не рядко и с реализиране на ненадейни хрумвания за пътуване. Обикновено по празници човек мисли за очакваните положителни преживявания и съвсем естествено пренебрегва дори лични принципи и правила за поведение.

Личната безопасност, а и тази на останалите – познати и непознати, членове на семейството или приятели, колеги, е от особена важност.

Не бива да забравяме, че и по време на празници на пътя има ПЕШЕХОДЦИ, ВОДАЧИ, ПЪТНИЦИ И РАБОТНИЦИ НА ПЪТЯ.

Пътуванията по Великден се отличават с интензивен трафик в предпразничния и в първия от поредицата празнични дни, както и в последния почивен ден. Пролетното слънце предизвиква по-голяма активност към движение. Все по-често в трафика се включват пешеходци, велосипедисти, мотопедисти и мотоциклетисти. Много нови водачи също активно се включват в движението, но традиционно на пътя с моторни превозни средства излизат и неправоспособни водачи, които са опасни не само за себе си.

Увеличаващият се брой превозни средства спомага за образуването на колони и задръствания на вход-изходните артерии на големите населени места и на граничните контролно-пропускателни пунктове.

След зимното обработване на улиците и пътищата с различни препарати срещу лед и сняг на пътните платна са се появили нови повреди и неравности, а не навсякъде пътищата са почистени след зимния сезон.

През Великденските празници на 2018 г. (05.04. – 09.04.2018 г.) са настъпили 74 тежки пътнотранспортни произшествия, при които са загинали 8 и са ранени 103 участници в движението по пътищата. В сравнение с празничните дни на 2017 г. (13.04. – 17.04.2017 г.) ТПТП, загиналите и ранените са по-малко (110 или -36/ 14 или -6/ 141 или -38), но само от нас зависи тази година да не се случват пътни инциденти и да запазим здравето и живота си по време на движение по пътищата.

 

Как да постигнем това? Ето няколко съвета от отдел „Пътна полиция“ при Главна дирекция „Национална полиция“:

 

 

 

ПРИ НУЖДА ПОЗВЪНИ НА ТЕЛЕФОН 112

 

Отдел „Пътна полиция” при

Главна дирекция „Национална полиция”

 

 

23 апр 2019

„Спри! Огледай се! Помахай”

Нови 46 първокласници, този път от училище „Константин Преславски” в Бургас, бяха обучени в превантивната кампания по пътна безопасност - „Спри! Огледай се! Помахай”, реализирана пилотно за България от Volvo Trucks и ОДМВР – Бургас на територията на Община Бургас.

Екипът на Volvo Trucks, ръководен от Димитър Джамбазов, запозна малчуганите с рисковете на пътния трафик в градски условия и с огромното значение на вниманието при участието на хората в него без значение в какво качество : като пешеходци, водачи на леки автомобили или камиони. Всеки от първокласниците след теоретичното обучение участва и в практическата част, като качвайки се в кабината на товарния автомобил установи какво представлява „сляпата зона” за водача на камиона и колко важно е особено децата да внимават, забелязвайки на пътя обемните автомобили.

Малчуганите, облечени в специални светлоотразителни жилетки, самостоятелно пресякоха по пешеходната пътека пред кабината на товарния автомобил, като се убедиха от каква важност е изнасянето на товарния автомобил на пътното платно и как дори и на тротоара могат да бъдат засегнати от каросерията му. В тази посока работят и инициаторите на превантивната кампания от Volvo Trucks, които с помощта на полицията и Община – Бургас повишават безопасното поведение на подрастващите в случай на рискови ситуации на пътя. Най-значимото в тази кампания е посланието - „Спри! Огледай се! Помахай”, съобразявайки се с което първокласниците с цел да бъдат забелязани, махат на шофьора на камиона и след като са получили обратно помахване, пресичат.

Обучението „Спри! Огледай се! Помахай” в Бургас е реализирано с първокласниците от няколко училища, сред които „Братя Миладинови”, „Ал.Г.Коджакафалията”, „Елин Пелин” и „Константин Преславски”. От старта си в Дания превантивната инициатива е обхванала над 100 000 деца от 13 държави. От началото на учебната 2018/2019 година в Бургас са обучени общо 200 първокласници, като тепърва броя им ще се увеличава, тъй като в кампанията предстои да се проведат обучения и в училище „Христо Ботев”.

22 апр 2019

Обявен е конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Бургас

   Обявен е конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Бургас за общо 80 вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка. Вакантните работни места са, както следва :

- 64 щатни бройки за „полицай-старши полицай”,

- 13 щатни бройки за „младши автоконтрольор ІІ-І степен”

- 3 щатни бройки за „водач на оперативен автомобил ІІ-І степен (домакин на РУ).

   Освен стандартните изисквания за назначаване на държавна служба в МВР, към кандидатите по конкурса, са предявени и следните специфични изисквания:

- да не са по-възрастни от 40 (четиридесет) години към датата на обявяване на конкурса;

- да притежават диплома за завършено средно образование;

- да отговарят на минималните изисквания за физическа годност и за психологическа пригодност /съгл. специализирани методики според Наредба №8121з-344/25.07.2014 г./;

- да отговарят на медицински изисквания за работа в МВР /съгл.Наредба №8121з-345/25.07.2014 г./;

- за длъжностите „младши автоконтрольор II – I степен” и „водач на оперативен автомобил ІІ-І степен (домакин на РУ), да притежават свидетелство за управление на МПС, а за длъжностите „младши автоконтрольор II – I степен” да притежават и удостоверителен документ за успешно завършен курс за оказване на долекарска помощ при пътно-транспортни произшествия.

   Пълният текст на заповедта е публикуван на електронната страница на Дирекция “Човешки ресурси” – МВР, в рубриката “Конкурси и обяви“ -  „На длъжности за държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 от ЗМВР ”.

   Документи за участие в конкурса по образец се получават и подават в сектор “Човешки ресурси” – ОДМВР – Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. “Христо Ботев” № 46, всеки работен ден в 14.00 часа, в срок до 07.05.2019г. включително.

10 апр 2019

С искрена радост и взрив от аплодисменти малчуганите от детска градина „Звездица” посрещнаха „Пътен полицай на 2018” – младши автоконтрольор Константин Вангелов от моторизирано звено „Сигма”.

С искрена радост и взрив от аплодисменти малчуганите от бургаската детска градина „Звездица” посрещнаха „Пътен полицай на 2018” – младши автоконтрольор Константин Вангелов от моторизирано звено „Сигма”. Пътен полицай Вангелов бе специален гост в превантивното занимание по пътна безопасност, подготвено от Светлана Иванова – ръководител на четвърта „Б” група - „Звездичка”.

Децата активно се включиха в импровизираната викторина за проверка на познанията им по пътна безопасност, като безпогрешно отсяха рисковите пътни ситуации и неправилните решения на различните категории участници в движението – автомобилисти, пешеходци, велосипедисти и ролер-почитатели. Младши автоконтрольор Константин Вангелов заостри вниманието на малчуганите върху различните видове пътни знаци, като наблегна на червения цвят / при предупредителните триъгълни знаци и забранителните кръгли знаци/. Сините кръгли знаци от групата на задължителните, както и сините информационни знаци, бяха рязко разграничени от кафявите табели, сигнализиращи за туристически, исторически или природно значими обекти.

 В превантивното занимание бе представен и дрегера за употреба на алкохол, с който самоотвержено бе тествана г-жа Светлана Иванова. Нулевите показания послужиха за препоръчително поведение към всички водачи на автомобили, сред които и родителите на малчуганите от детска градина „Звездица”. Важните правила след влизане в колата : първо – „да се постави предпазния колан”, второ – „да не се говори по мобилен телефон, докато се шофира освен с устройството за свободни ръце” и трето – „да се шофира с препоръчителната скорост” бяха неколкократно повторени от децата. Младши автоконтрольор Константин Вангелов обясни, че при нарушението на третото правило следва парична санкция, чийто размер се определя от специален апарат – радар за скорост, ползван от служителите в „Пътна полиция”. Децата изненадаха приятно служителят на реда с познанията си за стационарните и мобилни камери, с които се проследяват нарушенията на скоростта.

В знак на благодарност за превантивното занимание по пътна безопасност децата от група „Звездичка”, в присъствието на директора на учебното заведение – г-жа Росица Кралева, поздравиха пътен полицай Вангелов с две тематични музикални изпълнения, като му пожелаха по-малко катастрофи и рискови пътни инциденти.

09 апр 2019

Любознателност и изключителен интерес демонстрираха възпитаниците на Центъра за работа с деца от улицата - Община Бургас при традиционното си пролетно посещение в ZOO Burgas

Любознателност и изключителен интерес демонстрираха възпитаниците на Центъра за работа с деца от улицата - Община Бургас при традиционното си пролетно посещение в ZOO Burgas – до кв. „Черно море”, организирано със съдействието на ОДМВР - Бургас.

Домакините – Кръстьо и Венета Дъбови търпеливо разказаха за всеки от над 70-те вида животни и птици, настанени за отглеждане в максимално близки до естествените природни условия. Децата се впечатлиха особено от гривестите бодливи свинчета, изстрелващи при опасност бодлите си в посока на нападателя и от сърничките, спасени от продажба, като бебета преди година и хранени с козе мляко в бебешки бутилки. Самият зоопарк, получил преди броени седмици лиценз от Министерството на околната среда и води, разполагащ с над 600 различни представители на дивата природа, предстои да бъде официално открит на 20 април от 11.00 ч. с атрактивна забавно-развлекателна програма. Малчуганите от Центъра за работа с деца от улицата бяха поканени за откриването от Кръстьо Дъбов, който успя да ги потопи в интригуващия и непознат свят на животинското и птиче царства, запознавайки стъпка по стъпка подрастващите с годините от развитието на ZOO Burgas.

Двойката бели полярни вълци, носатите мечета, лисиците, черните лебеди, африканските короновани жерави и не на последно място – камилчето Бейби позираха професионално за снимки с децата, положителното настроение на които се повишаваше след всяка следваща среща с екзотичните представители. Бум на емоции предизвикаха и бебетата в зоопарка – кенгурчето Валаби, напуснало за малко торбата на майка си, понитата, щраусчетата, козленцата и муфлончето, които умилиха не само децата от Центъра за работа с деца от улицата, но и техните ръководители.    

Посещението на малчуганите от Общинския център в ZOO Burgas – кв. „Рудник” бе организирано за пореден път със съдействието на ОДМВР – Бургас, като част от превантивната кампания на крайморската дирекция, обхващаща възпитаниците на общинския център от близо 13 години. До момента, чрез различни инициативи полицейските служители се опитват да подпомогнат социалните работници и педагозите от Центъра за работа с деца от улицата при изграждането на социални умения и повишаване на благосъстоянието на децата от малцинствен произход или в риск.

04 апр 2019

Макет на пътна обстановка бе подарен на РУ – Приморско от малчуганите на Детска градина „Русалка“ в Приморско в края на демонстрационното занятие по пътна безопасност

Макет на пътна обстановка в градска среда бе подарен на Районно управление – Приморско от малчуганите от четвърта група на Детска градина „Русалка“ в Приморско в края на демонстрационното занятие по пътна безопасност.

Подрастващите показаха пред полицейските служители своите познания за рисковете на пътя, като по безспорен начин отграничиха опасните ситуации, в които могат да изпаднат – пресичане на червен сигнал на светофара, пресичане на неподходящо за целта място, внезапно навлизане на пътното платно, докато бягат след топката и др. Децата демонстрираха реакции при пътни различни ситуации, пяха и рецитираха песнички и стихчета за пътното движение, а превантивното занятие приключи със забавно състезание отново посветено на безопасния пътен трафик. Различните видове пътни знаци – предупредителни, забранителни и указателни също не затрудниха особено малчуганите от Детска градина „Русалка“, които демонстрираха отлични познания по темата „Пътна безопасност“.

Огромна бе изненадата на служителите от Районно управление – Приморско, когато в края на демонстрационното занятие получиха мил подарък - макет на пътната обстановка в градска среда, озаглавен „Нашата улица“. Макетът е изработен с колективен труд, като от днес ще краси фойето на крайморското полицейско управление.

За добрите си познания, малките пешеходци бяха наградени с тематична торта „Познавам правилата за движение“, предоставена от Община Приморско, подкрепила за поред път превантивните полицейски инициативи с подрастващите, провеждани от служителите в Районно управление – Приморско и инспектора от Детска педагогическа стая Панайотка Михова.

04 апр 2019

Близо 120 нарушения на скоростния режим в Бургас – град и още 230 за целия регион са регистрирани за едно денонощие в специализирана полицейска операция „Скорост”

Близо 120 нарушения на скоростния режим в Бургас – град и още 230 за целия регион са регистрирани за едно денонощие в специализирана полицейска операция „Скорост”, обяви на нарочна пресконференция днес началника на сектор „Пътна полиция” при ОДМВР – Бургас главен инспектор Димитър Дачев. Операцията е проведена паралелно с течащата вече трети ден акция на TISPOL / европейска мрежа на службите на „Пътна полиция”/, целяща намаляване на пътнотранспортния травматизъм.

Главен инспектор Дачев обяви, че сред участъците, където шофьорите карат най-бързо в градски условия са : бул. „Тодор Александров”, бул. „Стефан Стамболов”, ул. „Крайезерна” и бул. „Демокрация”. Конфликтни точки са и изходите на Бургас в посока Слънчев бряг, Созопол, Средец и автомагистрала „Тракия”.

Началникът на отдел „Охранителна полиция и КАТ” към ОДМВР – Бургас – комисар Неделчо Рачев обяви, че от началото на тази година тежките ПТП, възникнали на територията на Бургаски регион са 44, при които са загинали двама, а са ранени 51 души. И по трите показатели има намаление в сравнение с данните от изминалата 2018-та година, когато броя на катастрофите за същия период е бил 57, с трима загинали и 75 ранени граждани. Комисар Рачев наблегна на факта, че вероятна причина за намалението е голямата по обем превантивна дейност по отношение на пътните инциденти, осъществявана в област Бургас, в която активно се включвали, както представители на нестопанските организации, така и представители на медиите. Той обяви, че в операциите за контрол на скоростния режим са включени десетте автоматизирани системи, с които разполага бургаската дирекция / две от които са стационарни камери и осем мобилни/. Благодарение на тях са засечени и фрапиращи случаи на нарушения – напр. на шофьор, засечен да кара по бул. „Стефан Стамболов” между кръговите кръстовища на магазин „Метро” и хотел „Мираж” с над 100 км/ч.

Съвети към шофьорите даде и известния автомобилен състезател Стоян Апостолов, който наблегна на отговорността на водача за шофиране със съобразена скорост и на качеството на автомобилните гуми, като призова за безкомпромисност по отношение на гумите „втора употреба”. Според Апостолов качеството на гумите си проличава най-ясно при аварийно спиране, той като в градски условия трябва да се реагира максимално бързо. „Шофьорът има една секунда за да се ориентира в обстановката, една за да реагира с крак и още една за да задействат спирачките. Тези три секунди с над 50 км/ч са повече от 10 метра и могат да бъдат повече от фатални”, каза в заключение Стоян Апостолов.

03 апр 2019

Засилен контрол по спазване на разрешената максимална скорост за движение ще бъде извършен от днес – 01.04.т.г. до 07.04.т.г. на територията на цяла България, в това число и в Бургаска област

Засилен контрол по спазване на разрешената максимална скорост за движение ще бъде извършен от днес – 01.04.т.г. до 07.04.т.г. на територията на цяла България, в това число и в Бургаска област. Контролът е част от акция на TISPOL – европейската мрежа на службите на „Пътна полиция”, като проверките ще бъдат, както в светлата, така и в тъмната част на денонощието. Основна цел на контролните органи ще е намаляване на пътнотранспортния травматизъм. Предвидено е точките за контрол да са разположени в населени места, автомагистрала „Тракия”, по главните пътища, но и по пътните отсечки от втори и трети клас.

Имайки предвид, че голям процент от тежките пътно-транспортни произшествия в страната, с голям брой загинали и пострадали, са причинени поради движение с превишена или несъобразена скорост, осъществяването на засилен контрол по спазване на скоростните режими е от изключително значение за подобряване на пътната обстановка и намаляване на жертвите по пътищата.

01 апр 2019