МВР

ОД Бургас

 

Въвеждане на противоепидемични мерки в структурите на ОДМВР-Бургас с цел ограничаване разпространението на заболяването COVID 19, причинено от коронавирус 2 (SARS-CoV-2), на територията на Република България

17 мар 2020

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение върху цялата територия на Република България и заповед № РД-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването ОДМВР-Бургас въвежда следните противоепидемични мерки в своите структури с цел ограничаване разпространението на заболяването COVID 19:

  1. В помещенията, където се извършва административно обслужване на граждани в сектори „Български документи за самоличност”, сектор „Миграция” и сектор „Пътна полиция” към ОДМВР-Бургас, се въвежда пропускателен режим, при който на гишетата не се допуска струпване на повече от 2 човека, които да бъдат на разстояние не по-малко от метър един от друг. Административното обслужване се осъществява при ограничаване на прекия достъп и спазване на разстояние не по-малко от метър между обслужващи и обслужвани лица.

     

  2. До изтичане на срока на извънредното положение се преустановява провеждането на медицинско освидетелстване, изследване на физическа годност, психологично изследване, изпити и интервюта в конкурсни и други процедури за назначаване и преназначаване на служители в МВР.

 17 март 2020 | 15:35