МВР

ОД Бургас

 

Проверки във връзка с откриването на ловния сезон за групов лов на дива свиня и местен дребен дивеч

03 окт 2019

   Във връзка с откриването  на ловния сезон за групов лов на дива свиня и местен дребен дивеч на 05.10.2019 г. на територията на ОДМВР – Бургас е създадена организация за засилен контрол и недопускане на инциденти с огнестрелно оръжие. Част от проверките са организирани съвместно с представители и автомобили на Регионална дирекция по горите – Бургас.

   Първите проверки ще се осъществят в събота и неделя /05.10.т.г. и 06.10.т.г./, като ще се обръща особено внимание на следното:

 • участниците в груповия лов да са екипирани по време на ловуването с ленти, шапки или облекло с ярък сигнален цвят
 • спазване на забраната за употреба на сачми с диаметър над 6 мм. при провеждането на групов лов на дива свиня с гладкостенно оръжие;
 • спазване на забраната за носене и употреба на оръжие и боеприпаси при и след употребата на алкохол, наркотични или упойващи вещества;
 • пренасяне на огнестрелното оръжие без поставени в него или в зарядното устройство боеприпаси;
 • пренасяне на огнестрелното оръжие в затворен транспортен куфар;
 • при пренасяне на дългоцевното оръжие в калъф, същото да е със заключващо устройство на спусъка;
 • спазване на забраната за употребата на огнестрелни оръжия с цел, различна от целта, за която са придобити;
 • спазване на забраната за откритото носене на оръжие на обществени места;
 • спазване на забраната за преотстъпване или предоставяне на огнестрелните оръжия и боеприпасите на други лица;
 • безопасното боравене с огнестрелните оръжия и боеприпасите и стрелба само по ясно видима цел;
 • срока на валидност на разрешенията за носене и употреба на огнестрелните оръжия и боеприпасите спазването на мерките за биосигурност и дезинфекция

При установяване на нарушения спрямо нарушителите ще се предприемат административнонаказателни мерки и /или/ отстраняване от ловния излет.

 03 октомври 2019 | 10:03