МВР

ОД Бургас

 

Съобщение до Ваня Петрова Винц - страна в административното производство

02 сеп 2019

На осн. чл.61 ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР Бургас съобщава, че с писмо с рег.№769000-18372/13.08.2019 год. на началника на сектор „Пътна полиция“ ОДМВР Бургас е възобновено административно производство във връзка с издадено свидетелство за управление на МПС. Съгласно чл.34 ал.1 и ал.3 от АПК в седемдневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение Ваня Петрова Винц, като страна в административното производство има право да се запознае с документите по преписката, да изрази становище по тях, да направи писмени искания и възражения във връзка с производството.

 02 септември 2019 | 15:38