МВР

Дирекция "КИС"

 

16 дек 2019

Отличиe за Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ в Конкурса за добри практики в държавната администрация 2019

Награден е проект на ДКИС в Конкурса за добри практики на Института по публична администрация

На церемонията по връчване на наградите в ежегодния Конкурс за добри практики в държавната администрация, който се организира от Института по публична администрация към Министерския съвет, за 2019 г.в категория „Технологични решения“ на второ място беше отличена Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ за практиката „Интегриране на системите за сигурност на МВР чрез използване на информацията от Интегрираната информационна система за сигурност (ИАСС) и Интегрираната система за управление на структурите с компетенции по предотвратяване и/или овладяване на кризи от различен характер“.Проектите са заложени и съобразени изцяло със Закона за Министерство на вътрешните работи, Закона за защита при бедствия и Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г. (мерки 176, 197, 198, 218 и 19). Интегрирането на системите за сигурност включва използването на информация от три системи, системи за видеонаблюдение на МВР и Столична община и Географска информационна платформа на МВР.
Практиката е уникална за държавната администрация и разработена така, че може да намери приложение във всички общини в страната и изградените системи да обменят информация с ИАСС“, сподели директорът на ДКИС Младен Петров при приемането на наградата. Той припомни, че проектът за географска информационна платформа спечели 1- во място като международна награда през 2018г..

II-ри Форум по прилагане на новата архитектура на информационните системи на ЕС в областта на границите и сигурността, проведен на 15 ноември 2019 г., в гр. Брюксел, Кралство Белгия .

На провелия се на 15 ноември 2019 г., в гр. Брюксел, Кралство Белгия, II-ри Форум по прилагане на новата архитектура на информационните системи на ЕС в областта на границите и сигурността участие взе заместник-директорът на Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ г-н Хари Йосифов. Г-н Йосифов представи актуализираните точки по готовността на Република България в направления на планиране, бюджетиране и държавно управление от високо ниво за имплементиране на EES и ETIAS информационни системи, и отговорностите за внедряване на Регламента по оперативна съвместимост (Interoperability). Бяха отбелязани и основните рискове за евентуално забавяне на внедряването като липса на достатъчно обезпеченост на човешките ресурси, финансовото осигуряване и неблагоприятно развитие на обществените поръчки.

18 ное 2019

ДКИС представи GIS приложенията на МВР на Световния ден на Географските информационни системи

За 21-ва поредна година България отбелязва Световния ден на Географските информационни системи на 13 ноември в София на конференция в хотел Балкан, която събра на едно място представители на Европейския сателитен център, Европейската асоциация на спешните повиквания (112), Министерството на околната среда и водите, Министерството на вътрешните работи и редица експерти в сферата на ГИС. В сферата на сигурността г-н Младен Петров, директор на дирекция „Комуникационни и информационни системи“ в Министерството на вътрешните работи представи изградената и внедрена в структурите на МВР ГИС „Управление при кризи“ като акцентът беше върху приложенията за наблюдение, анализ и управление в реално време в полза на обществото.

По случай Световния ГИС Ден беше организиран и Национален конкурс за карти под надслов „Истории, проекти и мечти върху карта“. В категория „Печатни карти“ първа награда спечели от инж. Петър Велинов, системен администратор в Центъра за аерокосмически наблюдение при ДКИС.

14 ное 2019

На 17 септември в гр. Благоевград и на 30 септември в гр. Ботевград служители от ДКИС взеха участие в обществените консултации за разработване на Програмата за трансгранично сътрудничество

09 окт 2019

Контакти