МВР

Дирекция "КИС"

 

18 ное 2019

II-ри Форум по прилагане на новата архитектура на информационните системи на ЕС в областта на границите и сигурността, проведен на 15 ноември 2019 г., в гр. Брюксел, Кралство Белгия .

На провелия се на 15 ноември 2019 г., в гр. Брюксел, Кралство Белгия, II-ри Форум по прилагане на новата архитектура на информационните системи на ЕС в областта на границите и сигурността участие взе заместник-директорът на Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ г-н Хари Йосифов. Г-н Йосифов представи актуализираните точки по готовността на Република България в направления на планиране, бюджетиране и държавно управление от високо ниво за имплементиране на EES и ETIAS информационни системи, и отговорностите за внедряване на Регламента по оперативна съвместимост (Interoperability). Бяха отбелязани и основните рискове за евентуално забавяне на внедряването като липса на достатъчно обезпеченост на човешките ресурси, финансовото осигуряване и неблагоприятно развитие на обществените поръчки.

ДКИС представи GIS приложенията на МВР на Световния ден на Географските информационни системи

За 21-ва поредна година България отбелязва Световния ден на Географските информационни системи на 13 ноември в София на конференция в хотел Балкан, която събра на едно място представители на Европейския сателитен център, Европейската асоциация на спешните повиквания (112), Министерството на околната среда и водите, Министерството на вътрешните работи и редица експерти в сферата на ГИС. В сферата на сигурността г-н Младен Петров, директор на дирекция „Комуникационни и информационни системи“ в Министерството на вътрешните работи представи изградената и внедрена в структурите на МВР ГИС „Управление при кризи“ като акцентът беше върху приложенията за наблюдение, анализ и управление в реално време в полза на обществото.

По случай Световния ГИС Ден беше организиран и Национален конкурс за карти под надслов „Истории, проекти и мечти върху карта“. В категория „Печатни карти“ първа награда спечели от инж. Петър Велинов, системен администратор в Центъра за аерокосмически наблюдение при ДКИС.

14 ное 2019

На 17 септември в гр. Благоевград и на 30 септември в гр. Ботевград служители от ДКИС взеха участие в обществените консултации за разработване на Програмата за трансгранично сътрудничество

09 окт 2019

На 27 и 28 септември 2019 г., в гр. Хисаря, се проведе Учебно-методически сбор на директора на Дирекция „Комуникационни и информационни системи“-МВР

На 27 и 28 септември 2019 г., в гр. Хисаря, се проведе Учебно-методически сбор на директора на Дирекция „Комуникационни и информационни системи“-МВР. Г-н Младен Петров – директор на дирекция КИС запозна участниците в сбора – над 200 служители на дирекцията от цялата страна, с бъдещите приоритети и технологични предизвикателства в дейността на структурата. На семинара бяха обсъдени и предстоящите за изпълнение дейности през 2019 г. и 2020 г., някои от които са повишаване на информационната сигурност на инфраструктурата на МВР, подмяна на комуникационната оборудване, сървърни компоненти, дискови масиви и други технически средства. В направление информационни системи и услуги като основни приоритети бяха отбелязани реализирането на  национална схема за електронна идентификация, развитието и увеличаване на електронни административните услуги, внедряването на информационна система за управление на ресурсите (ERP) , както и ежедневното и динамично развитие и администриране на всички софтуерни приложение в МВР. С ръководния състав на дирекцията бяха дискутирани основните проблеми и казуси, свързани с изпълнение на служебните задължения, както и с материално-техническото осигуряване на звената. Всички служители участваха в анкета за оценка на ръководните служители и ролева игра с цел подобряване на екипното взаимодействие и комуникация, както в рамките на дирекцията, така и с другите структури на МВР.

03 окт 2019

Контакти