МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавни служители в Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР (РДГП-Драгоман)

04 авг 2020

Обявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавни служители в Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР (РДГП-Драгоман)

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-406/14.04.2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в ръководна длъжност в Регионална дирекция „Гранична полиция“ - Драгоман при Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР, както следва:
СЕКТОР „ГРАНИЧНО НАБЛЮДЕНИЕ“
- началник на сектор – 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121K-8233/29.07.2020 г.

Списък на допуснатите кандидати

Класиране и Крайно класиране

 27 август 2020 | 15:55