МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Столична дирекция на вътрешните работи

25 фев 2021

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Столична дирекция на вътрешните работи

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 3, ал. 1 и чл. 9 от Наредба № 8121з-406 от 14 април 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в ръководни длъжности в Столична дирекция на вътрешните работи, както следва:
1. 02 РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ
1.1. Сектор „Противодействие на криминалната престъпност“
1.1.1. 01 група „Престъпления против личността“
- началник на група – 1 (една) вакантна длъжност;
1.1.2. 04 група „Криминална полиция“ – Надежда
- началник на група – 1 (една) вакантна длъжност;
1.2. Участък - Нови Искър
- началник на участък (КП) – 1 (една) вакантна длъжност;
2. 03 РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ
Сектор „Противодействие на криминалната престъпност“
02 група „Престъпления против собствеността“
- началник на група – 1 (една) вакантна длъжност;
3. 04 РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ
Сектор „Противодействие на криминалната престъпност“
02 група „Престъпления против собствеността“
- началник на група – 1 (една) вакантна длъжност;
4. 05 РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ
4.1 Сектор „Противодействие на криминалната престъпност“
4.1.1. 01 група „Престъпления против личността“
- началник на група – 1 (една) вакантна длъжност;
4.1.2. 02 група „Престъпления против собствеността“
- началник на група – 1 (една) вакантна длъжност;
4.2. Участък - Кремиковци
- началник на участък (КП) – 1 (една) вакантна длъжност;
5. 06 РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ
Сектор „Противодействие на криминалната престъпност“
03 група „Криминална полиция“ – Красно село
- началник на група – 1 (една) вакантна длъжност;
6. 08 РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ
Сектор „Противодействие на криминалната престъпност“
01 група „Престъпления против личността“
- началник на група – 1 (една) вакантна длъжност;
7. 09 РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ
Сектор „Противодействие на криминалната престъпност“
03 група „Криминална полиция“ – Люлин
- началник на група – 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-4089/25.02.2021 г.

Списък на допуснатите кандидати

Резултати от „Проверка на професионалните знания”

Класиране и Крайно класиране

 26 март 2021 | 18:05