МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Видин

27 юли 2020

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Видин

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-406/14.04.2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в ръководна длъжност в Областна дирекция на МВР - Видин, както следва:
Отдел „Охранителна полиция“
Сектор „Пътна полиция“
Група „Моторни превозни средства, водачи и административно-наказателна
дейност“
- началник на група - 1 (една) вакантна длъжност;

Зап.№ 8121К-8119/23.07.2020 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Класиране и Крайно класиране

 18 август 2020 | 19:36