МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Плевен

11 авг 2020

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Плевен

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-406/14.04.2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в ръководни длъжности в Областна дирекция на МВР - Плевен, както следва:
1. Отдел „Криминална полиция”
Сектор „Базова научно-техническа лаборатория”
група „Експертна и експертно-криминалистическа дейност”
- началник на група (ЕКД) - 1 (една) вакантна длъжност
2. Второ районно управление – Плевен
сектор „Криминална полиция”
- началник на сектор - 1 (една) вакантна длъжност
3. Районно управление – Червен бряг 
3.1. група „Охранителна полиция”
- началник на група - 1 (една) вакантна длъжност
3.2. Участък – Койнаре
- началник на Участък (КП) - 1 (една) вакантна длъжност
4. Районно управление – Белене
4.1. началник ІІІ степен - 1 (една) вакантна длъжност
4.2. група „Криминална полиция”
- началник на група - 1 (една) вакантна длъжност

Зап.№ 8121К-8436/10.08.2020 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

 02 октомври 2020 | 17:09