МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Силистра

11 авг 2020

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – Силистра

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-406/14.04.2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в ръководна длъжност в Областна дирекция на МВР - Силистра, както следва:
Районно управление – Тутракан
Участък – Главиница
Началник на участък (КП) – 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-8438/10.08.2020 г.

Списък на допуснатите кандидати

Резултати от „Проверка на професионалните знания”

Класиране и Крайно класиране

 04 септември 2020 | 17:54