МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – София

24 юли 2020

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР – София

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-406/14.04.2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
I. Конкурс за преминаване в ръководни длъжности при Областна дирекция на МВР - София, както следва:
1. ОТДЕЛ „КРИМИНАЛНА ПОЛИЦИЯ“
1.1. сектор „Противодействие на икономическата престъпност“
1.2. група „Противодействие на престъпления в отраслите на икономиката“
- Началник на група – 1 (една) вакантна длъжност.
1.3. група „Противодействие на престъпления във финансово-кредитната сиситема“
- Началник на група – 1 (една) вакантна длъжност.
2. ОТДЕЛ „РАЗСЛЕДВАНЕ“
- Началник на отдел – 1 (една) вакантна длъжност.
2.1. сектор „Разследване“ – РУ – Сливница, РУ – Своге, РУ – Костинброд и РУ – Годеч.
- Началник на сектор (главен разследващ полицай) – 1 (една) вакантна длъжност.
3. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ – БОТЕВГРАД
3.1. Участък Новачене
- Началник на участък (КП) – 1 (една) вакантна длъжност.
4. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ – САМОКОВ
4.1. Група „Криминална полиция“
- Началник на група – 1 (една) вакантна длъжност.
5. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ – КОСТИНБРОД
5.1. Група „Криминална полиция“
- Началник на група – 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-8170/23.07.2020 г.

Списък на допуснатите кандидати

Резултати от „Проверка на професионалните знания”

Класиране

 24 септември 2020 | 17:26