МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР - Кюстендил

26 фев 2021

конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Областна дирекция на МВР - Кюстендил

     На основание чл. 163, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 3, ал. 1, и чл. 9 от Наредба № 8121з-406/14.04.2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за преминаване в ръководна длъжност в Областна дирекция на МВР - Кюстендил, както следва:
Районно управление - Бобов дол
Група „Криминална полиция”
- началник на група - 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-4025/25.02.2021 г  и  Изм. на зап. рег. № 8121К - 4025/25.02.2021 г.

Списък на допуснатите кандидати

Класиране 24 март 2021 | 17:43