МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Бургас

08 окт 2019

конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Бургас

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Бургас на вакантни изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
1. Районно управление – Созопол
Група “Криминална полиция”
- Разузнавач VІ - V степен (ЕКД) - 1 (една) вакантна длъжност;
2. Районно управление – Карнобат
Група “Криминална полиция”
- Разузнавач VІ - V степен (ИП) - 1 (една) вакантна длъжност;
3. Районно управление – Сунгурларе
Група “Криминална полиция”
- Разузнавач VІ - V степен (ИП) - 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-12660/07.10.2019 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Състав на конкурсната комисия

Резултати от етап „Изследване на физическата годност”

Резултати от етап „Психологично изследване” – 1 част

Резултати от етап „Психологично изследване” – 2 част

Класиране

 26 ноември 2019 | 18:10