МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Враца

08 окт 2019

конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Враца

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Враца на вакантни изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
Районно управление – Оряхово
Група „Криминална полиция“
- разузнавач VІ - V степен (ЕКД) - 1 (една) вакантна длъжност;
- разузнавач VІ - V степен (ИП) - 1 (една) вакантна длъжност;

Зап.№ 8121К-12647/07.10.2019 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Резултати от етап „Изследване на физическата годност”

Резултати от етап „Психологично изследване” – 1 част

Резултати от етап „Психологично изследване” – 2 част

Класиране и Крайно класиране

 

 15 ноември 2019 | 18:15