МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Добрич

07 окт 2019

конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Добрич

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Добрич на вакантна изпълнителска длъжност, за която се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
Отдел „Криминална полиция“
Сектор „Противодействие на икономическата престъпност“
Група „Противодействие на престъпления във финансово-кредитната система“
- Разузнавач VІ - IV степен - 1 (една) вакантна длъжност

Зап.№ 8121К-12609/04.10.2019 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Резултати от етап „Изследване на физическата годност”

Резултати от етап „Психологично изследване” – 1 част

Резултати от етап „Психологично изследване” – 2 част

Класиране и Крайно класиране

 26 ноември 2019 | 18:11