МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Ловеч

19 фев 2019

конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Ловеч

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Ловеч за вакантни изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
1. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ЛУКОВИТ
 Група „Криминална полиция“
- разузнавач VI – V степен – 1 (една) вакантна длъжност;
2. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ЯБЛАНИЦА
Група „Криминална полиция“
- разузнавач VI – V степен – 1 (една) вакантна длъжност;

Зап.№ 8121К-6273/15.02.2019 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Резултати от етап „Изследване на физическата годност”

Резултати от етап „Психологично изследване” – 1 част

Резултати от етап „Психологично изследване”

Класиране и Крайно класиране

 25 април 2019 | 15:32