МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Разград

29 апр 2021

конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Разград

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Разград за вакантни изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
1. Отдел „Криминална полиция“
Сектор “Противодействие на икономическата престъпност”
Група „Противодействие на престъпления в непроизводствената сфера“
- Разузнавач VІ - ІV степен - 1 (една) вакантна длъжност;     
2. Районно управление – Разград
Сектор “Охранителна полиция”
Група „Териториална полиция“
- Полицейски инспектор VІ - V степен - 1 (една) вакантна длъжност;
3. Районно управление – Кубрат
3.1. Група “Криминална полиция”
- Разузнавач VІ - V степен - 1 (една) вакантна длъжност;   
3.2 Група “Охранителна полиция”
- Полицейски инспектор VІ - V степен (ТП) - 1 (една) вакантна длъжност;
4. Районно управление - Исперих
4.1. Група “Криминална полиция”
- Разузнавач VІ - V степен - 1 (една) вакантна длъжност;   
4.2 Група “Охранителна полиция”
- Полицейски инспектор VІ - V степен (ТП) - 2 (две) вакантни длъжности;
5. Районно управление - Лозница
Група “Криминална полиция”
- Разузнавач VІ - V степен (ДПС) - 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-6087/22.04.2021 г.

Списък на допуснатите кандидати

 27 май 2021 | 16:14