МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Разград

07 окт 2019

конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Разград

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Разград на вакантна изпълнителска длъжност, за която се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
Районно управление - Исперих
Група “Криминална полиция”
- Разузнавач VІ - V степен (ИП) - 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-12603/04.10.2019 г.

Списък на допуснатите кандидати

Резултати от етап „Изследване на физическата годност”

Състав на конкурсната комисия

Резултати от етап „Психологично изследване” – 1 част

Класиране и Крайно класиране

 22 ноември 2019 | 16:29