МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Търговище

27 апр 2021

конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Търговище

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Търговище на вакантни изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
1. Районно управление – Търговище
Сектор „Криминална полиция“
Група „Противодействие на криминалната престъпност“ – селски район
- Разузнавач VІ – V степен – 1 (една) вакантна длъжност;
2. Районно управление – Попово
Група „Криминална полиция“
- Разузнавач VІ – V степен (ИП) – 1 (една) вакантна длъжност;
3. Районно управление – Омуртаг
Група „Криминална полиция“
- Разузнавач VІ – V степен – 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-6128/22.04.2021 г.

 27 април 2021 | 16:31