МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Хасково

07 окт 2019

конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Хасково

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Хасково на вакантни изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
1. Районно управление – Димитровград
Сектор „Криминална полиция“
- Разузнавач VІ - V степен (ЕКД) - 1 (една) вакантна длъжност;
1. Районно управление – Свиленград
Сектор „Криминална полиция“
- Разузнавач VІ - V степен (ЕКД) - 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-12608/04.10.2019 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Резултати от етап „Изследване на физическата годност”

Резултати от етап „Психологично изследване” – 1 част

Резултати от етап „Психологично изследване” – 2 част

Резултати от етап „Заключително интервю”

 15 ноември 2019 | 16:45