МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Хасково

07 окт 2019

конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Хасково

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Хасково на вакантни изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
1. Отдел „Криминална полиция“
1.1. Сектор „Противодействие на икономическата престъпност“
1.1.1. Група „Противодействие на престъпления в отраслите на икономиката“
- Разузнавач VІ - IV степен - 2 (две) вакантни длъжности;
1.1.2. Група „Противодействие на престъпления във финансово-кредитната система“
- Разузнавач VІ - IV степен - 2 (две) вакантни длъжности;
2. Районно управление – Димитровград
2.1 Сектор „Криминална полиция“
2.1.1. Група „Противодействие на икономическата престъпност“
- Разузнавач VІ - V степен - 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-12607/04.10.2019 г.

Списък на допуснатите кандидати

Резултати от етап „Изследване на физическата годност”

Резултати от етап „Психологично изследване” – 1 част

Резултати от етап „Психологично изследване” – 2 част

Класиране и Крайно класиране

 

 28 ноември 2019 | 11:36