МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Столична дирекция на вътрешните работи

08 окт 2019

конкурс за назначаване на държавна служба в Столична дирекция на вътрешните работи

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Столична дирекция на вътрешните работи за вакантни изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
1. Отдел „Експертно-криминалистическа дейност“
04 сектор „Химия и биология“
02 група „Биология“
- разузнавач VІ – ІІІ степен (ЕКД) – 1 (една) вакантна длъжност.
2. Районни управления
Сектор „Противодействие на икономическата престъпност”
- разузнавач VІ – ІV степен – 2 (две) вакантни длъжности;

Зап.№ 8121К-12639/07.10.2019 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

Резултати от етап „Изследване на физическата годност”

Резултати от етап „Психологично изследване” – 1 част

Резултати от етап „Психологично изследване” – 2 част

Класиране и Крайно класиране

 21 ноември 2019 | 15:49