МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба при „Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР (РДПБЗН) ЛОВЕЧ

10 юли 2019

конкурс за назначаване на държавна служба при „Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР (РДПБЗН) ЛОВЕЧ

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
I. Конкурс за назначаване на държавна служба в Главна дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
1. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО” – ЛОВЕЧ
1.1. РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” – ТРОЯН
- пожарникар – старши пожарникар – 1 (една) вакантна длъжност;
1.2. РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” – ТЕТЕВЕН
- пожарникар – старши пожарникар – 1 (една) вакантна длъжност;
1.3. РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” – Луковит
- водач на специален автомобил ІІ - І степен, той и пожарникар - 1 (една) вакантна длъжност;

Зап.№ 8121К-11043/08.07.2019 г.

Списък на допуснатите кандидати

Резултати от етап „Изследване на физическата годност”

Резултати от етап „Психологично изследване” – 1 част

Резултати от етап „Психологично изследване”

Класиране и Крайно класиране

 11 декември 2019 | 17:53