МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Oбявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Хасково

26 апр 2021

конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Хасково

     На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Хасково на вакантна изпълнителска длъжност, за която се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва: 
Районно управление – Свиленград
Сектор „Криминална полиция“
- Разузнавач VІ – V степен (ЕКД) – 1 (една) вакантна длъжност.

Зап.№ 8121К-6093/22.04.2021 г.

Списък на допуснатите кандидати

 26 май 2021 | 15:21