МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

ОБЯВА за заемане на 1 (една) вакантна длъжност за лица, работещи по трудово правоотношение (ЛРТП) в Главна дирекция „Гранична полиция” - МВР (РДГП – Аерогари)

03 сеп 2019

ОБЯВА за заемане на 1 (една) вакантна длъжност за лица, работещи по трудово правоотношение (ЛРТП) в Главна дирекция „Гранична полиция” - МВР (РДГП – Аерогари)

Регионална дирекция „Гранична полиция” – Аерогари при Главна дирекция “Гранична полиция” – МВР обявява процедура за заемане на 1 (една) вакантна длъжност за лица, работещи по трудово правоотношение (ЛРТП), както следва:
ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - СОФИЯ
ГРАНИЧЕН КОНТРОЛНО - ПРОПУСКАТЕЛЕН ПУНКТ – АЕРОГАРА СОФИЯ
- системен оператор, средно образование - 1 щ. бр.

Рег.№ 3282р-20358/03.09.2019 г.

Списък на допуснатите кандидати

 25 септември 2019 | 16:03