МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

О Б Я В А за заемане на 1 (една) вакантна длъжност за лице, работещо по трудово правоотношение (ЛРТП) в ОДМВР - София

04 ное 2020

О Б Я В А за заемане на 1 (една) вакантна длъжност за лице, работещо по трудово правоотношение (ЛРТП) в ОДМВР - София

Областна дирекция на МВР – София обявява процедура за заемане на вакантна длъжност за лице, работещо по трудово правоотношение (ЛРТП) , както следва:
Сектор „Финансово осигуряване, управление на собствеността и социални дейности“ към отдел „Административен“ при ОДМВР - София 
- чистач – 2 по 0,5 щатни бройки.
„Администрация РУ“ към РУ – Годеч при ОДМВР - София
- чистач – 1 щатна бройка
„Администрация РУ“ към РУ – Костенец при ОДМВР - София
- чистач – 1 щатна бройка

Рег.№ 517р-21629/04.11.2020 г.

 04 ноември 2020 | 17:18