МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

О Б Я В А за вакантни 3 (три) изпълнителски длъжности в Главна дирекция “Гранична полиция” – МВР

23 сеп 2020

О Б Я В А за вакантни 3 (три) изпълнителски длъжности в Главна дирекция “Гранична полиция” – МВР

В Главна дирекция “Гранична полиция” – МВР, са вакантни 3 (три) изпълнителски длъжности, за които се изисква първоначална професионална подготовка, както следва:
ДИРЕКЦИЯ “ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА ПРЕЗ ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА”
ОТДЕЛ “ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА НЕЗАКОННАТА МИГРАЦИЯ” 
СЕКТОР “ОПЕРАТИВНО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА НЕЗАКОННАТА МИГРАЦИЯ”
- разузнавач VI-I степен - 3 щ. бр.

Рег.№ 3282р-20497/23.09.2020 г.

Съобщение

 02 октомври 2020 | 16:51