МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

О Б Я В А за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „оператор, център за обаждания“ при Дирекция “Национална система 112” – МВР (РЦ 112) Бургас

19 авг 2019

за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „оператор, център за обаждания“ при Дирекция “Национална система 112” – МВР (РЦ 112) Бургас

В Дирекция “Национална система 112” – МВР е вакантна 1 /една/ щатна бройка за длъжността „оператор, център за обаждания“ със средно образование за лица работещи по трудово правоотношение на основание чл.67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда, както следва: Отдел „Районен център 112 „–  Бургас сектор „Приемане на спешни повиквания”
- оператор, център за обаждания, средно образование – 1 /една/ щатна бройка.

Рег.№ 10530р-1404/13.08.2019 г.

 19 август 2019 | 14:37