МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

О Б Я В А за заемане на 1 /една/ щатна бройка за лицe, работещо по трудово правоотношение при Главна дирекция “Гранична полиция” – МВР (РДГП) Аерогари

01 окт 2019

за заемане на 1 /една/ щатна бройка за лицe, работещо по трудово правоотношение при Главна дирекция “Гранична полиция” – МВР (РДГП) Аерогари

Регионална дирекция “Гранична полиция” – Аерогари при Главна дирекция “Гранична полиция” – МВР обявява процедура за заемане на 1 (една) вакантна длъжност за лицe, работещо по трудово правоотношение (ЛРТП), както следва:

СЕКТОР „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”
- ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛ/ „Човешки ресурси” - 1 щ. бр.

Рег. № 3282р-22441/30.09.2019 г.

Съобщение

 24 октомври 2019 | 11:24