МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

О Б Я В А за заемане на 1 щатна бройка ЧИСТАЧ за лице, работещо по трудово правоотношение при Академията на МВР

17 апр 2019

за заемане на 1 щатна бройка ЧИСТАЧ за лице, работещо по трудово правоотношение при Академията на МВР

Академията на МВР обявява процедура за заемане на една длъжност ЧИСТАЧ - за лице, работещо по трудово правоотношение (ЛРТП) - в сектор „Управление на собствеността и материално осигуряване“ към отдел „Управление на собствеността“.
Месторабота: сградата на Академията на МВР на адрес: гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 1 или сградата на факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“ при АМВР, на адрес: гр. София, ул. „Пиротска“ № 171 или сградата на Център по бойна подготовка и спорт при АМВР, на адрес: гр. София, ул. „Балша“ № 18.

Рег.№ 4581р-5395 /17.04.2019 г.

 17 април 2019 | 18:04